محصولات پوششی | توری مرغی

توری مرغی
توری مرغی ایرانی از مفتول های با کیفیت بالاتر نسبت به توری های مرغی خارجی بافته شده و جنس آن از گالوانیزه گرم می باشد.
وزن توری مرغی ایرانی نسبت به توری مرغی چینی بیشتر بوده و این به دلیل ضخامت بیشتر وایرهای توری مرغی ایرانی می باشد.
قیمت توری مرغی ایرانی نسبت به توری مرغی چینی بیشتر بوده و برای کارهای بلند مدت بسیار به صرفه تر می باشد. 
توری های مرغی عرضه شده توسط ایران تور از کربن کم و ساختار مسطح بسیار محکم می باشد.

عرض تورهای مرغی : 90cm - 100 cm - 120 cm - 150 cm - 180 cm
چشمه توری های مرغی : 1 inch توری فرنگی - 12 میلیمتر الی 50 میلیمتر برای توری مرغی

 

 

                 


برای هرگونه اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 2363 123 912 098

بالا +